anmälningssida webinar lansering V4 2020-01-15T12:19:15+00:00

DIGframe lanseringswebinar V4

Få koll på er informationssäkerhet, säkerställ efterlevnad av GDPR, skapa struktur i hur ni förvaltar er IT och uppnå målen i digitaliseringsarbetet. Verktyget DIGframe digitaliserar ert arbete och skapar kontinuitet så att ni alltid har koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort.

Nu lanserar vi en ny och förbättrad version!

Den 28 januari kl. 10-10.45 håller vi ett webinar då vi går igenom våra tre styrmodeller informationssäkerhet, IT-förvaltning och digitalisering. Vi presenterar de nya funktionerna tillsammans med motivering bakom. Webinaret passar dig oavsett om du redan använder DIGframe eller om du aldrig sett verktyget förut.

DIGframe V4 innebär bland annat:

DIGframe Informationssäkerhet

Möjlighet att arbeta med informationsmängder

DIGframe IT-förvaltning

Ny uppföljningsrapport och avtalshantering

DIGframe Digitalisering

Möjlighet att visualisera DiMiOS

Varmt välkommen med din anmälan!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.