DIGframe Digital Förvaltning 2021-03-29T10:07:26+00:00

Digital Förvaltning

Ta kontroll över er förvaltningsstyrning
Välkommen att boka en demo!
Boka demo!
Hur DIGframe Digital Förvaltning kan hjälpa er

DIGframe Digital Förvaltning är verktyget som hjälper er att på ett effektivt vis hantera förvaltningen av er digitala miljö. I verktyget kan ni skapa en kontinuitet genom att planera, genomföra, följa upp och analysera IT direkt i ert ledningsstödsystem. Med DIGframe får ni en organisationsövergripande struktur – alla fyller i och dokumenterar på samma sätt och ni kan enkelt skapa er en överblick över hur ert arbete går då allt är samlat på samma ställe.  DIGframe Digital Förvaltning ger stöd för just er förvaltningsmodell. Med verktyget får ni en befintlig struktur enligt DirSys best-practice, men ni kan även välja att synliggöra er befintliga modell, exempelvis en PM3-inspirerad sådan.

Uppnå verksamhetsnytta

Med DIGframe Digital Förvaltning kan ni analysera era befintliga arbetssätt och er förvaltningsmodell för att utvärdera om ni gör rätt saker och vad ni kan förbättra. Med hjälp av livscykelanalysen kan ni även utvärdera vilken nytta er IT bidrar med till verksamheten. Det hjälper er att säkerställa rätt IT till rätt kostnad.

Etablera en organisationsövergripande struktur

DIGframe Digital Förvaltning är byggt utifrån best-practice och är anpassat efter verkliga arbetssätt. Genom att följa strukturen i verktyget säkerställer ni att alla dokumenterar på samma sätt, genom hela organisationen. Detta underlättar och effektiviserar i sin tur organisationens förvaltningsarbete.

Skapa överblick

Med hjälp av DIGframe får ni en överblick över hela er digitala förvaltning. Se vilka informationstillgångar som stödjer vilka processer och förvaltningsobjekt. Ni kan även planera, godkänna och följa upp ert arbete, synliggöra roller och vem som är ansvarig samt få en ekonomisk uppföljning med budget och utfall.

Uppnå kontinuitet

Med DIGframe uppnår ni ett kontinuerligt förvaltningsarbete genom att planera in åtgärder och följa upp dem. Ni kan även hämta ut en automatgenererad förvaltningsplan för att visa upp för ledningen.

Varför DIGframe?

Få koll på er informationssäkerhet, säkerställ efterlevnad av GDPR och skapa struktur i hur ni förvaltar er IT. Med verktyget DIGframe digitaliserar ni ert arbete och skapar kontinuitet så att ni alltid har koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort.

DIGframe består av tre styrmodeller: Informationssäkerhet, IT-förvaltning och Digitalisering. Vi har även Dataskydd, en förenklad variant på Informationssäkerhetsmodulen. Bäst effekt får din verksamhet med hela DIGframe, men styrmodellerna går även att använda separat.

Boka en demo

Vill du se hur DIGframe Digital Förvaltning ser ut? Boka en demo med oss!

Boka demo!

Läs mer om våra andra styrmodeller:

Litad på av flertalet företag och organisationer:

“Målet är en välfungerande förvaltning där verksamheterna har koll på, och tar ansvar för, sina informationstillgångar. Vi kommer att nå målet för att vi vet att en välfungerande IT-förvaltning kommer att gynna alla verksamheter på sikt. Det är kort sagt väl investerad tid att arbeta konsekvent med det här.”

– Jonnie Wistrand, Verksamhetsutvecklare, Håbo Kommun
Läs kundcase