DIGframe Informationssäkerhet 2020-09-08T13:31:55+00:00

Informationssäkerhet

Uppnå ett fulländat och effektivt informationssäkerhetsarbete

Vill du komma i kontakt med oss? Boka en demo så hör vi av oss!
Boka demo!

Hur fungerar DIGframe Informationssäkerhet?

Med styrmodellen får ni ett helhetsgrepp kring er informationssäkerhet. 

Dokumentera och klassificera informationstillgångar och informationsmängder

Analysera era risker och ta fram riskåtgärder

Mät er mot ISO-krav eller andra säkerhetsåtgärder i GAP-analysen

Dokumentera registerförteckning och genomför konsekvensbedömningar

I verktyget kan ni, utöver att dokumentera personuppgifter enligt GDPR, även planera in åtgärder, tillsätta ansvariga och följa upp arbetet. Allt för att säkerställa ett kontinuerligt och proaktivt informationssäkerhetsarbete! Verktyget bygger på riktlinjer från vedertagna standards, som ISO27000 samt samlad erfarenhet och best-practise från DirSys.

Varför DIGframe?

Få koll på er informationssäkerhet, säkerställ efterlevnad av GDPR och skapa struktur i hur ni förvaltar er IT. Med verktyget DIGframe digitaliserar ni ert arbete och skapar kontinuitet så att ni alltid har koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort.

DIGframe består av tre styrmodeller: Informationssäkerhet, IT-förvaltning och Digitalisering. Vi har även Dataskydd, en förenklad variant på Informationssäkerhetsmodulen. Bäst effekt får din verksamhet med hela DIGframe, men styrmodellerna går även att använda separat.

Se demovideo

Vill du se hur DIGframe Informationssäkerhet ser ut? Fyll i formuläret nedan för att se en video på hur verktyget kan hjälpa er med er registerhantering! 

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse.  

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Läs mer om våra andra styrmodeller:

Litad på av flertalet företag och organisationer:

”Att ha informationen aggregerad i ett och samma verktyg ger oss en bättre överskådlighet. DIGframe Informationssäkerhet blev därför en naturlig påbyggnad av det arbete som redan pågick kring systemförvaltning. Att föra registerförteckning i DIGframe ger en bättre struktur och uppföljning.”
– Daniel Sanell, Förvaltningsledare IT, Peab Support
Läs kundcase