Informationssäkerhet

Uppnå ett fulländat och effektivt informationssäkerhetsarbete

Testa DIGframe Informationssäkerhet gratis eller boka en demo!
Testa gratis!
Boka demo!
Testa gratis!
Boka demo!

Hur DIGframe Informationssäkerhet kan hjälpa er

DIGframe Informationssäkerhet är verktyget som hjälper er att analysera, planera, genomföra och följa upp hela ert informationssäkerhetsarbete. Med DIGframe får ni en organisationsövergripande struktur – alla fyller i och dokumenterar på samma sätt och ni kan enkelt skapa er en överblick över hur ert arbete går då allt är samlat på samma ställe.  I verktyget kan ni, utöver att dokumentera personuppgifter enligt GDPR, även planera in åtgärder, tillsätta ansvariga och följa upp arbetet. Allt för att säkerställa ett kontinuerligt och proaktivt informationssäkerhetsarbete! Verktyget bygger på riktlinjer från vedertagna standards, som ISO27000 samt samlad erfarenhet och best-practise från DirSys.

Fokusera på rätt åtgärder

Med hjälp av informationssäkerhetsanalyser och möjligheten att mäta er mot ISO-krav säkerställer ni att ni fokuserar på rätt åtgärder. I GAP-analysen och mognadsmätningen identifierar ni vart ni befinner er idag och vad ni behöver göra för att höja nivån på ert informationssäkerhetsarbete.

Uppnå en proaktiv riskhantering

Med hjälp av informationssäkerhetsanalyser och möjligheten att mäta er mot ISO-krav säkerställer ni att ni fokuserar på rätt åtgärder. I GAP-analysen och mognadsmätningen identifierar ni vart ni befinner er idag och vad ni behöver göra för att höja nivån på ert informationssäkerhetsarbete.

Säkerställ lagefterlevnad

Säkerställ att ni följer rådande lagar genom att föra er registerförteckning över personuppgifter och genomföra DPIA enligt mallen i DIGframe. Ni kan även mäta er mot GDPR-krav för att utvärdera hur väl ni lever upp till lagkravet. 

Uppnå kontinuitet

Med DIGframe säkerställer ni att informationssäkerhets-arbetet inte blir en engångsinsats. I verktyget kan ni planera in åtgärder och följa upp dem. Ni kan även ta fram rapporter på hur arbetet går och få fram underlag för ledningens genomgång.

Alltid i DIGframe:

Molntjänst

DIGframe levereras som en molntjänst vilket möjliggör snabb implementering, hög säkerhet och flexibilitet för er som användare.

Onboarding

Ett verktyg förändrar inte automatiskt hur ni arbetar. Därför är onboardingen extra viktig tycker vi. Vi utbildar er i ert nya verktyg och ger er rådgivning kring hur ni når dit ni vill.

Support

Om något strular eller inte fungerar som du vill finns vi där för snabb support. Vi kan även hjälpa till med att anpassa verktyget efter era preferenser. 

Användarförening

Vi vill att våra kunder ska utvecklas och vi vill utvecklas med er.  I vår användarförening kan du ställa frågor, ge utvecklingsförslag, nätverka och utbyta erfarenheter med andra kunder.

Varför DIGframe?

Få koll på er informationssäkerhet, säkerställ efterlevnad av GDPR och skapa struktur i hur ni förvaltar er IT. Med verktyget DIGframe digitaliserar ni ert arbete och skapar kontinuitet så att ni alltid har koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort.

DIGframe består av tre styrmodeller: Informationssäkerhet, IT-förvaltning och Digital Utveckling. Vi har även Dataskydd, en förenklad variant på Informationssäkerhetsmodulen. Bäst effekt får din verksamhet med hela DIGframe, men styrmodellerna går även att använda separat.

Testa gratis!

Vill du testa DIGframe Informationssäkerhet helt kostnadsfritt i 30 dagar? Fyll i formuläret så får du ett bekräftelsemejl med inloggningsuppgifter inom kort.

  • Vi tar inte emot gratis-domäner som gmail och hotmail.

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse.  

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Litad på av flertalet företag och organisationer:

”Att ha informationen aggregerad i ett och samma verktyg ger oss en bättre överskådlighet. DIGframe Informationssäkerhet blev därför en naturlig påbyggnad av det arbete som redan pågick kring systemförvaltning. Att föra registerförteckning i DIGframe ger en bättre struktur och uppföljning.”
– Daniel Sanell, Förvaltningsledare IT, Peab Support
Läs kundcase

Läs mer om våra andra styrmodeller: