Loading...
Produkter 2019-06-19T11:27:39+00:00

DIGframe® är DirSys ramverk och koncept för att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT, informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete.

Vi nöjer oss inte med att ta fram hur det ska se ut på pappret.
Verklig förändring sker först när varje del av verksamheten har förstått vad som ska göras, hur det ska göras och vid vilken tidpunkt.

Pappersprodukternas tid är förbi – för nu finns DIGframe!

Vad är ert behov? DIGframe kan hjälpa er inom flera områden. Läs mer om dem nedan!

Dataskydd

SÄKERSTÄLL ATT ER INFORMATIONSHANTERING SKÖTS KORREKT.

DIGframe Dataskydd hjälper er organisation att efterleva GDPR.

Det första som efterfrågas kommer vara er förmåga att visa upp var och hur ni behandlar personuppgifter.

Med DIGframe blir det enkelt att föra en registerförteckningen.

Dataskydd

SÄKERSTÄLL ATT ER INFORMATIONSHANTERING SKÖTS KORREKT.

DIGframe Dataskydd hjälper er organisation att efterleva GDPR.

Det första som efterfrågas kommer vara er förmåga att visa upp var och hur ni behandlar personuppgifter.

Med DIGframe blir det enkelt att föra en registerförteckning.

Digitalisering

GE ERT DIGITALISERINGSARBETE RÄTT STYRNING FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAD EFFEKT.

Med hjälp av styrmodellen kan ni identifiera era förbättringsområden och skapa ett underlag för prioriteringar, samtidigt som ni får en bättre överblick och uppföljning av era utvecklingsinsatser.

 I DIGframe finns det även stöd för att utvärdera och följa upp utfallet av eBlomlådan (som är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting).

Digitalisering

GE ERT DIGITALISERINGSARBETE RÄTT STYRNING FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAD EFFEKT.

Med hjälp av styrmodellen kan ni identifiera era förbättringsområden och skapa ett underlag för prioriteringar, samtidigt som ni får en bättre överblick och uppföljning av era utvecklingsinsatser.

 I DIGframe finns det även stöd för att utvärdera och följa upp utfallet av eBlomlådan (som är framtagen av SKL, Sveriges kommuner och landsting).

Informationssäkerhet

HANTERA ALLA PUSSELBITAR SOM ÄR VITALA FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE.

Med DIGframe kan ni hantera hela processen från att informationsklassificera, analysera risker och följa upp beslutade riskåtgärder.

Allt på ett mycket strukturerat sätt!
Ni kan också fastställa roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete.

Informationssäkerhet

HANTERA ALLA PUSSELBITAR SOM ÄR VITALA FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE.

Med DIGframe kan ni hantera hela processen från att informationsklassificera, analysera risker och följa upp beslutade riskåtgärder.

Allt på ett mycket strukturerat sätt!
Ni kan också fastställa roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete.

Förvaltning av IT

TA KONTROLL ÖVER ER FÖRVALTNINGSSTYRNING.

Styrmodellen för förvaltning av IT förenklar möjligheterna att hantera organisationens processer, ansvarsområden och IT-stöd.

Genom att erbjuda ett komplett process- och dokumentationsstöd ger den er en unik överblick av organisationens IT-förvaltning, samt tydliggör mål och aktiviteter.

Förtydliga er förvaltningsstyrning och ansvarsfördelningen mellan IT och verksamhet med DIGframe!

Förvaltning av IT

TA KONTROLL ÖVER ER FÖRVALTNINGSSTYRNING.

Styrmodellen för förvaltning av IT förenklar möjligheterna att hantera organisationens processer, ansvarsområden och IT-stöd.

Genom att erbjuda ett komplett process- och dokumentationsstöd ger den er en unik överblick av organisationens IT-förvaltning, samt tydliggör mål och aktiviteter.

Förtydliga er förvaltningsstyrning och ansvarsfördelningen mellan IT och verksamhet med DIGframe!

Vill ni veta mer?

Kontakta oss