Loading...
Produkter 2019-12-13T13:33:04+00:00

DIGframe® är DirSys ramverk och koncept för att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT, informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete.

Vi nöjer oss inte med att ta fram hur det ska se ut på pappret.
Verklig förändring sker först när varje del av verksamheten har förstått vad som ska göras,
hur det ska göras och vid vilken tidpunkt.

Pappersprodukternas tid är förbi – för nu finns DIGframe!

Vad är ert behov? DIGframe kan hjälpa er inom flera områden. Läs mer om dem nedan!

Dataskydd

ATT EFTERLEVA GDPR HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

DIGframe Dataskydd hjälper din organisation få koll på era personuppgiftsbehandlingar. Med verktyget blir det enkelt att föra registerförteckning, tilldela roller och ansvar samt planera in åtgärder. DIGframe ger er en överskådlig presentation av er personuppgiftshantering – så att ni kan visa upp var och hur ni behandlar personuppgifter. 

Vill du veta mer om DIGframe Dataskydd? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse.  

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Dataskydd

ATT EFTERLEVA GDPR HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

DIGframe Dataskydd hjälper din organisation få koll på era personuppgiftsbehandlingar. Med verktyget blir det enkelt att föra registerförteckning, tilldela roller och ansvar samt planera in åtgärder. DIGframe ger er en överskådlig presentation av er personuppgiftshantering – så att ni kan visa upp var och hur ni behandlar personuppgifter. 

Vill du veta mer om DIGframe Dataskydd? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Digitalisering

ETT DIGITALISERINGSARBETE I FRAMKANT

Med DIGframe Digitalisering är det enkelt att dokumentera och följa upp era digitaliseringsinsatserMät ert nuläge och er digitala mognad, synliggör era mål och bryt ner i konkreta aktiviteter. Med DIGframe får ni rätt styrning på era digitaliseringsinsatser – så att ni kan prioritera det som ger önskat resultat. 

Vill du veta mer om DIGframe Digitalisering? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Digitalisering

ETT DIGITALISERINGSARBETE I FRAMKANT

Med DIGframe Digitalisering är det enkelt att dokumentera och följa upp era digitaliseringsinsatserMät ert nuläge och er digitala mognad, synliggör era mål och bryt ner i konkreta aktiviteter. Med DIGframe får ni rätt styrning på era digitaliseringsinsatser – så att ni kan prioritera det som ger önskat resultat. 

Vill du veta mer om DIGframe Digitalisering? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Informationssäkerhet

UPPNÅ ETT FULLÄNDAT OCH EFFEKTIVT INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE 

Med DIGframe får ni ett helhetsgrepp kring er informationssäkerhet. Dokumentera personuppgiftsbehandlingar, genomför informationsklassificeringar, analysera risker och följ upp beslutade riskåtgärder. Fastställ roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete. Allt på ett mycket strukturerat sätt! 

Vill du veta mer om DIGframe Informationssäkerhet? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Informationssäkerhet

UPPNÅ ETT FULLÄNDAT OCH EFFEKTIVT INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE 

Med DIGframe får ni ett helhetsgrepp kring er informationssäkerhet. Dokumentera personuppgiftsbehandlingar, genomför informationsklassificeringar, analysera risker och följ upp beslutade riskåtgärder. Fastställ roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete. Allt på ett mycket strukturerat sätt! 

Vill du veta mer om DIGframe Informationssäkerhet? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Förvaltning av IT

TA KONTROLL ÖVER ER FÖRVALTNINGSSTYRNING

DIGframe hjälper din organisation att synliggöra er IT. Samla all information och tydliggör roller och ansvar. Med DIGframe blir det enklare att fatta beslut, så att ni får rätt IT till rätt kostnad. Skapa en kontinuitet genom att planera, genomföra, följa upp och analysera IT direkt i ert ledningsstödssystem. 

Vill du veta mer om DIGframe IT-förvaltning? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Förvaltning av IT

TA KONTROLL ÖVER ER FÖRVALTNINGSSTYRNING

DIGframe hjälper din organisation att synliggöra er IT. Samla all information och tydliggör roller och ansvar. Med DIGframe blir det enklare att fatta beslut, så att ni får rätt IT till rätt kostnad. Skapa en kontinuitet genom att planera, genomföra, följa upp och analysera IT direkt i ert ledningsstödssystem. 

Vill du veta mer om DIGframe IT-förvaltning? Fyll i dina uppgifter nedan för att se vår demovideo om styrmodellen!

DirSys lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka begärt innehåll till dig. Därutöver kommer personuppgifterna att sparas för att i framtiden kunna skicka relevant information och intressanta erbjudanden till dig. Det görs med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss